Naše reference

Planetárium Ostrava

Planetarium_OstravaFirma Future Technology s.r.o. dodala Planetáriu Ostrava v roce 2014 systém hybridního planetária (optomechanické planetárium Pandia a digitální planetárium Digistar 5 firmy Evans&Sutherland) včetně kopule planetária, fulldome filmů s českým dabingem, osvětlení, ozvučení, laserové techniky, PoliVizoru a Globe4D. Všechna zařízení jsou plně funkční a po více než ročním provozu můžeme konstatovat naprostou spokojenost. Už při instalaci byl jasně viditelný profesionální přístup vedení společnosti i jejích techniků a dokonce nám zajistili i tlumočníka při školení a předávání techniky. Tím nejlepším hodnocením jsou však návštěvníci planetária, kteří si velmi chválí nové planetárium i fulldome filmy dodané s technologií a „hrají“ si s dodanými exponáty.

PaedDr. Ivana Marková, Ph.D.
vedoucí Planetária Ostrava
HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava

Pevnost poznání Olomouc

pevnost_poznani_500Dodání systému digitálního planetária Digistar od firmy Evans&Sutherland s projektorem Fisheye, včetně zavěšené kopule s průměrem 7 metrů, zvukovou aparaturou, osvětlením a několika fulldome filmy s českým dabingem.

iQLandia Liberec

iqlandia_500iQLandia, o.p.s. tímto osvědčuje, že společnost FUTURE TECHNOLOGY SYSTEMS s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, dodala v roce 2014 naší společnosti interaktivní exponáty 3D globus, Humanoidní robot Thespian a React table v celkové hodnotě 3.450.000 Kč.
Dodávka proběhla k naší spokojenosti, průběh plnění i spolupráci se zhotovitelem pokládá investor za bezproblémové.

Mgr. Pavel Coufal
ředitel společnosti

slide_template:
default