Učební pomůcky

Technické učební pomůcky TecQuipmentTecQuipment_logo

Product brochure 2014_Layout 1Společnost TecQuipment se od roku 1958 věnuje vývoji produktů, které inspirují studenty na vysokých školách, vyšších odborných školách a školících střediscích ve více než 100 zemích.
Tyto produkty pomáhají studentům pochopit klíčové pojmy v mnoha oblastech vědy a techniky, především v aerodynamice, mechanice tekutin, termodynamice, materiálovém inženýrství a mnoha dalších.

Produkty TecQuipment obsahují podrobné manuály a vzdělávací materiály, které pomáhají vyučujícím i studentům důkladně pochopit význam i obsluhu daného produktu. Jejich intuitivní design podněcuje zájem o techniku a důkladné bezpečnostní prvky pomohou studentům získat komplexní znalosti systémů z příslušného oboru.

Od návrhu až po výrobu je hlavním cílem kvalita výrobků, kterou zaručujeme po dobu 5 let. Tato záruka je navíc posílena schopnostmi specializovaného týmu odborníků TecQuipment po celou dobu životnosti zakoupeného produktu.

První prezentace TecQuipment v České republice!

Společně s našimi partnery TecQuipment realizovala Future Technology Systems začátkem roku 2016 tři akce, na kterých byly zástupcem TecQuipment předvedeny vybrané učební pomůcky.

Tyto akce proběhly na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě, na Vysokém učení technickém v Brně a na Slovensku na Žilinské univerzitě v Žilině.
Další informace najdete na stránkách TecQuipment.

Technické učební pomůcky Edibon  Logo_Edibon

Založeno v roce 1978 ve španělském Madridu.
Dodávky technických výukových jednotek do mnoha států po celém světě.
Všichni zákazníci společnosti jsou spokojeni.

Aktivity společnosti
Návrh, výroba a prodej technického výukového vybavení. Instalace, spouštění, školení a transfer technologií.
Návrhy kompletních laboratoří.

pristroj_EdibonVýzkum a vývoj
Navrhujeme a vyrábíme:
Všechny jednotky (mechanika).
Veškerou elektroniku (rozhraní).
Všechny softwarové balíčky.
Všechny příručky.

EDIBON INTERNATIONAL byla podpořena Evropskou unií a Madrid Government (IMADE) pro projekt R + D: „Návrh a vývoj zařízení pro studium a simulaci sluneční energie“

EDIBON INTERNATIONAL byla podpořena Evropskou unií a Madrid Government (IMADE) pro projekt R + D: „Návrh a vývoj zařízení pro studium a simulaci větrné energie“

pristroj_Edibon_2Produkty
Více než 3000 technických výukových jednotek a 2800 různých balíčků softwaru ve většině technických oblastech, jako jsou:
Fyzika, Elektronika, Komunikace, Elektřina, Energie, Mechatronika a automatizace, Mechanika a materiály, Mechanika tekutin, Aerodynamika, Termodynamika a termotechnika, Řízení procesů, Chemické inženýrství, Technologie potravin a vody, Životní prostředí …

Technologie
Využíváme několika nových vyučovacích technik, na většinu z nich máme vlastní patent: 3D fyzika, instrukce podporované počítačem, ovládání v reálném čase, řízení počítače (SCADA), fotoelasticita …

Naši zákazníci
Vysokoškolské vzdělávání:
– Univerzity, vysoké školy, inženýrské školy atd.
– Technické a odborné školy, průmyslové vysoké školy atd.
– Střední vzdělání: Fyzika a základní výukové jednotky.
– Průmyslová školení: Elektřina, Ropa, Důlní výcviková centra atd. a Výzkumná střediska.

pristroj_Edibon_3Kvalita
ISO 9000: Řízení jakosti pro: konstrukci, výrobu, prodej a servis výukových zařízení.
Certifikát ISO 14000. (Management životního prostředí).
EMAS. Systém řízení a auditu ECO. (Management životního prostředí).
Certifikát charty kvality Worlddidac. Tento certifikát udělilo společnosti EDIBON Sdružení Worlddidac (se sídlem ve Švýcarsku). Toto osvědčení bylo svěřeno pouze několika světovým firmám. EDIBON je průkopnická společnost.
Certifikát Evropské unie.
EDIBON INTERNATIONAL se stala oficiálním účastníkem Globální dohody OSN http://unglobalcompact.org/participant/16021

Záruky
EDIBON nabízí s každou dodanou jednotkou:
– Profesionální a úplnou kontrolu kvality.
– Komponenty se kontrolují po celou dobu životnosti jednotky.
– Více než 10 projektantů na plný úvazek.
– 3 roky záruky na jakoukoliv výrobní vadu.
– Strukturu společnosti a budoucnost.
– Údržbu (EDIBON obsahuje 8 příruček s každou dodanou jednotkou).
– Udržitelnost pro každou dodanou jednotku.
– Plnou spokojenost zákazníků.

slide_template:
default