Speciální projekční systémy

VR Cave a 3D VR Cave – Cave Automatic Virtual Environment.

VR CAVE je prostor virtuální reality v podstatě prázdná místnost ve tvaru krychle, ve které lze každý z povrchů – stěny, podlahu a strop – použít jako projekční plátna k vytvoření vysoce pohlcujícího virtuálního prostředí. Samotné slovo CAVE je zkratka, která znamená Cave Automatic Virtual Environment.

3D CAVE je projekce na stěnu krychle, kde se obraz promítá na jednotlivé stěny ve stereoskopickém zobrazení (3D), uživatelé jsou vybaveni 3D brýlemi a na vizuální podněty reagují pomocí senzorického obleku, hůlek, datových rukavic, joysticků nebo jiných vstupních zařízení.

Naše řešení umožňuje projekci na 3 – 6 stěn krychle s využitím 3 – 16 projektorů s celkovým počtem zobrazených obrazových bodů od 8 do 130 milionů, což představuje celkové rozlišení až 16K.

Cave_2

Virtual Reality Spherical 720°- celosférické projekce

Jedná se o speciální projekční systémy kde se děj odehrává v horizontální i vertikální rovině v plném rozsahu 360° . Tento systém vytváří nový netradiční zážitek pro diváka. Divák je absolutně vtažen do děje. Realizace, rozměry a celkové řešení projekce vychází z potřeb a možností zákazníka.

Holografický projektor – Holographic projection

Jedná se o zařízení, které ionizuje vzduch do kterého je následně promítán obraz. Výsledkem je obraz velikosti 250 centimetrů působící dojmem hologramu, kterým můžete volně procházet.

slide_template:
default